Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.paddoskopen.nl. Door de website te bezoeken heeft u notitie genomen van en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Het is de website bezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De informatie of deze website is bedoeld als referentie en niet als medisch naslagwerk. De informatie op deze website is niet bestemd om medische adviezen aan te ontlenen of om medische adviezen te verschaffen aan anderen gebaseerd op de informatie verstrekt op deze website.

Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat PaddosKopen.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan PaddosKopen.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. PaddosKopen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PaddosKopen.nl moedigt het gebruik van illegale psychedelica op geen enkele manier aan, evenals het overtreden van de wet.

Auteursrechten

Paddoskopen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Gebruik producten

De producten zoals aangeboden in de webshop zijn uitsluitend voor eigen gebruik vanaf 18 jaar. Gebruik de producten altijd met mate.

Gebruik onze producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze producten niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze producten niet in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines dient te worden vermeden bij het gebruik van onze producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volg diens adviezen op. Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen.

Het wordt streng geadviseerd om de voorschriften op de website betreft gebruik en consumeren nauwkeurig te volgen en daarnaast voldoende voorzichtigheid in acht te nemen.

Als je je ziek voelt, psychische klachten hebt, symptomen van angst of depressie hebt, niet goed voelt, anders dan normaal of twijfelt hierover, neem dan contact op met je huisarts en raadpleeg een arts in plaats van de informatie op het product of op de website raadplegen.

De gebruikers van de producten dragen eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat het juiste gebruik is, de werking van de producten is en wat eventuele gezondheidsrisico’s zijn van het bestelde product. (onderzoeksplicht).

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.